در این جلسه آقای صفاجوی در مورد نرم افزار مدیریت محتوا یا همون CMS «جوملا» توضیح دادند. مزایا و معایب آن را بررسی کردند و در انتها هم روش نصب آن را کامل به صورت عملی توضیح و نمایش دادند.