جلسه چهل و چهارم قزوین لاگ

جلسه چهل و چهارم قزوین لاگ در کتابخانه امام خمینی (ره) برگزار گردید.

در این جلسه اعضا قزوین لاگ به مشکلات موجود در لاگ پرداختند و راه کارهای مدنظر خودشان را مطرح کردند. که در نتیجه بنا به نظر اکثریت قرار شد جلسات آینده قزوین لاگ با مشارکت همه اعضا برگزار گردد و دیگر با محوریت یک شخص جلسات برگزار نگردد. در این جلسه  اعضا قزوین لاگ تصمیم گرفتند که برای هر جلسه یک موضوع مشخص شود و تا جلسه آتی همه در حد امکان روی آن موضوع مطالعه داشته باشند و همگی نتایج تجربیات و مطالعات خود را در رابطه با موضوع مشخص شده بیان کنند.

همچنین در ارتباط با روز برگزاری جلسات مجدد رای گیری صورت گرفت که با رای اکثریت چهارشنبه ها همچنان به عنوان روز برگزاری جلسات انتخاب شد.

جلسه 44 قزوین لاگ