qazvinlug-42

Project details

چهل و دومین جلسه قزوین لاگ با موضوع توییتر برگزارشد.

در این جلسه جناب آقای مهندس سرشار به بحث جریان های اطلاعاتی در توییتر و روش های ایجاد جریان های اطلاعاتی در توییتر پرداختند به نحوی که در جهت معرفی لاگ و جذب کاربر بیشتر هم موثر باشد.

 

جلسه 42 قزوین لاگ

جهت دریافت فایل های ارائه می توانید از این لینک استفاده نمایید.