جلسه چهلم قزوین لاگ

Project details

در این جلسه جناب آقای سرشار در مورد چارچوب اسکرام یا  scrum صحبت کردند.

اسکرام یک چارچوب جالب برای مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری هست.

 

ارائه آقای سرشار در قزوین لاگ

جهت دریافت فایل های ارائه می توانید از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:

دریافت فایل اول

دریافت فایل دوم

جلسه چهلم قزوین لاگ