جلسه سی و نهم قزوین لاگ

Project details

جلسه سی و نهم هم با حضور دوستان و اعضای قزوین لاگ تشکیل شد در تالار قلم واقع در کتابخانه امام خمینی تشکیل شد

جلسه سی و نهم قزوین لاگ