درباره ما

برخی از اطلاعات در مورد ما

گاهشمار فعالیت های گروه کاربران گنو / لینوکس قزوین
 • اسفند 1393حضور در همایش لاگ های ایران
  در جلسه ای که به همت دفتر توسعه تشکل های متن باز سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شده بود دو نفر از اعضای قزوین لاگ هم حاضر شدند
 • بهمن 1393تشکیل جلسات رسمی قزوینلاگ
  با همکاری دبیرستان غیر انتفاعی تدبیر و خبرگزاری صبح قزوین در حدود 6 الی 8 جلسه رسمی گروه کاربران لینوکس قزوین برگزار شد و در این جلسات علاوه بر برنامه ریزی گروه ،مباحث آموزشی نیز در دسنور کار گروه قرار گرفت
 • دی ماه 1393تشکیل جلسات آموزشی با موضوع متن باز
  با همکاری پارک علم وفناوری قزوین 2 جلسه در خصوص موضوع متن باز ها برگزار گردید
 • آذر 1393تشکیل اولین جلسات
  یک دو جلسه مقدماتی در خصوص بررسی ظرفیت لاگ در قزوین در اتاق سرور پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد
 • آبان 1393مطرح شدن نام قزوین لاگ
  در آبان سال 93 یک نفر از فعالان فناوری اطلاعات قزوین موضوع ایجاد قزوین لاگ را مطرح کرد