پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی

 دوستان عزیز از طریق تکمیل فرم ذیل می توانند پیشنهادات خود را در خصوص برگزاری دوره آموزشی جدید در قزوین لاگ؛ اعلام کنند.

 

نام (الزامی)

نام خانوادگی(الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع پیشنهادی دوره آموزشی(الزامی)

توضیحات بیشتر

نام مدرس پیشنهادی

 

مشاهده دوره های قبلی